AUTORZY I UCZESTNICY PROJEKTU

ZOFIA DRAGAN

ZOFIA DRAGAN  nauczyciel, regionalista, prezes Stowarzyszenia Bukówczan MANU. Wykształcenie wyższe, mgr pedagogiki kulturalno-oświatowej, nauczyciel plastyki i muzyki, instruktor teatru. Od 1977 r. skrzypaczka w kapeli dudziarskiej, niegdyś członek kapeli i zespołu regionalnego z Bukówca Górnego. Obecnie, od 30 lat instruktor Zespołu Regionalnego Nowe Lotko z Bukówca. Wraz z kapelą Manugi laureatka Nagrody im. Oskara Kolberga. Autorka wielu tekstów gwarowych i scenariuszy widowisk obrzędowych, propagatorka polskich obyczajów, szczególnie zwyczajów bukówieckich. Autorka wielu inicjatyw kulturalnych, wydawniczych, inicjator i koordynator licznych projektów artystycznych. Lekcje regionalne dla szkół i przedszkoli prowadzi od 2000 roku.

BARBARA DRAGAN

BARBARA DRAGAN – przez 12 lat członek, a od 8 lat instruktor Zespołu Nowe Lotko, śpiewaczka, tancerka, autorka wydawnictw regionalnych związanych z Bukówcem. Wykształcenie wyższe magisterskie, w kier. kulturoznawstwa, specjalizacja: komunikacja wizualna i organizacja kultury oraz pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i socjoterapia. Współorganizatorka wielu imprez kulturalnych w Bukówcu i regionie, zaangażowana w liczne projekty artystyczne, szczególnie z zakresu kultury ludowej.

STOWARZYSZENIE BUKÓWCZAN MANU

STOWARZYSZENIE BUKÓWCZAN MANU-  działa od 2002 r. (do 2010 r.  jako Komitet Obchodów 800-lecia Wsi Bukówiec Górny). Jego działalność skupia się przede wszystkim wokół zachowania i propagowania unikatowej kultury i tradycji tej wsi: zachowanego w przekazie pokoleniowym autentycznego muzykowania na dudach, tańców i śpiewów tradycyjnych, żywych (kultywowanych w pokoleniowym przekazie) zwyczajów ludowych, gwary oraz bardzo silnie zakorzenionych tradycji patriotycznych. 

Corocznie Stowarzyszenie przygotowuje i organizuje koncerty, wystawy, uroczystości okolicznościowe, przeglądy i konkursy; realizuje liczne projekty.

Wśród cyklicznych imprez warto wymienić: obchody rocznicy przyłączenia się Bukówczan do Powstania Wielkopolskiego, Konkurs „Mówimy Gwarą”  (odbyły się 23 edycje Konkursu, przeznaczony jest on dla dzieci i młodzieży, zasięg – cała Wielkopolska), Kabaretowe Ostatki (odbyło się XIII edycji, impreza propaguje kabarety i kapele posługujące się gwarami, przede wszystkim gwarą wielkopolską),  Konkurs Kapel Dudziarskich im. Piotra i Floriana Ratajczaków (zasięg Wielkopolska i część województwa Lubuskiego).

Stowarzyszenie zorganizowało też między innymi dwa duże Zjazdy Bukówczan, trzy rekonstrukcje historyczne, z których jedną sfilmowano dla Canal +  Discovery  w ramach serii tego kanału Powrót do przeszłości

Stowarzyszenie przygotowuje i wydaje:  książki, widokówki z Bukówca Górnego, foldery, płyty CD z muzyką, gwarą, itp. (m. in. 4 pozycje książkowe, 5 folderów,  6 płyt)

Stowarzyszenie wyremontowało wiatrak koźlak i zabytkową chatę z 1872 r. w której prowadzi Izbę Regionalną.

Od kilkunastu lat współpracuje z Pracownią Dialektologii Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu w przygotowaniu słownika gwary bukówieckiej. Dotychczas wydano mniejszy słownik w ramach współpracy międzyregionalnej Lokalnych Grup Działania.

W 2006 r. Stowarzyszenie założyło i do dziś  prowadzi stronę internetową www.bukowiec-gorny.pl.

ZESPÓŁ REGIONALNY NOWE LOTKO

ZESPÓŁ REGIONALNY NOWE LOTKO – powstał w Bukówcu Górnym w 1970 r. (wcześniejsza nazwa Szkolny Zespół Regionalny) W ciągu  50  lat istnienia  przez Zespół przewinęło się ponad 280 dzieci i młodzieży (w tym około 40 grających na dudach i skrzypcach podwiązanych). 

W repertuarze Zespołu są tradycyjne śpiewy i tańce bukówieckie, tańczone przy kapeli dudziarskiej oraz gry i zabawy dziecięce, zwyczaje ludowe, teksty w gwarze bukówieckiej, lekcje regionalne dla szkół i przedszkoli. Zespół tańczy także wybrane tańce narodowe oraz polki i walczyki z okresu międzywojennego. W stosownych okresach roku obrzędowego, dzieci i młodzież z Zespołu kultywują na żywo zwyczaje ludowe swojej wsi, chodząc z nowym lotkiem czy lotając z klekotami. 

Do Zespołu zwykle należy 30 – 40 dzieci w wieku 6 do 19 lat. Zespół z sukcesami bierze udział w przeglądach i festiwalach lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych (Kielce, Gorzów Wielkopolski, Bydgoszcz, Wrocław, Przytoczna, Włocławek, Praga, Złote Piaski, Bordun). Koncertuje w kraju i za granicą (w Czechach, Słowacji, Niemczech i Bułgarii). Najważniejszym aspektem pracy z Zespołem jest dalsze zachowanie autentycznej kultury ludowej tej wsi w przekazie pokoleniowym.

Od 1989 r. instruktorem i kierownikiem Zespołu jest mgr Zofia Dragan, od 2013 roku drugim instruktorem jest Barbara Dragan. Gry na dudach i skrzypcach podwiązanych od 1994 do 2018 uczył Tomasz Kiciński. Obecnie do tańca przygrywa Zespołowi Kapela Dudziarska w składzie Tomasz Kiciński (dudy wielkopolskie) i Rafał Zając (skrzypce podwiązane).

KONTAKT

Zofia Dragan
tel. 605 646 262
zofia_dragan@o2.pl