WIRTUALNE REGIONALNE? O CO CHODZI?

 

Wirtualne regionalne to interdyscyplinarny projekt, który stworzyliśmy, by coraz szerzej rozwijać działania w zakresie edukacji regionalnej i popularyzacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Bukówca Górnego.  

Aby kroczyć drogą przyszłą, trzeba wiedzieć skąd się przyszło. (C. K. Norwid). 

O ile łatwiej odnaleźć młodemu człowiekowi swoją tożsamość, gdy zna swoje korzenie, gdy wie, skąd przyszedł. Dlatego, wykorzystując tradycyjne i współczesne konteksty prezentacji ludowości i udziału w niej, dajemy dzieciom możliwość poznania przez naukę i zabawę, pięknej historii i tradycji Wielkopolan. 

Na projekt składa się 6 wirtualnych lekcji – warsztatów prowadzonych przez nauczyciela – regionalistę, z udziałem dzieci i młodzieży z dziecięcego Zespołu Regionalnego NOWE LOTKO, artystów ludowych, muzyków i mieszkańców wsi. 

Do każdej lekcji przygotowaliśmy stosowne filmiki edukacyjne oraz materiały w postaci scenariusza lekcji, kart pracy, kolorowanek itp. Są one udostępnione na  stronie internetowej. 

Tematyka lekcji obejmie muzykę, tańce, obyczajowość, sztukę ludową, gwarę oraz życie codzienne na wsi. Lekcje mogą być wykorzystane  w szkołach, przedszkolach, domach kultury, a także w rodzinach.

Zapraszamy do wspólnej nauki i zabawy!

JAK KORZYSTAĆ?

 

Krok pierwszy : Wybierz i wejdź w temat, który Cię interesuje. Znajdziesz krótki opis, czego z tej lekcji można się dowiedzieć i czego nauczyć.

Krok drugi: Wejdź w scenariusz lekcji, poznaj cele lekcji, metody i formy pracy oraz przebieg lekcji. Przejrzyj film i materiały pomocnicze. Jeśli  chcesz taką lekcję przeprowadzić ze swoimi podopiecznymi, to:

Krok trzeci: przygotuj materiały pomocnicze, wydrukuj karty pracy, kolorowanki itp., uzgodnij wcześniej z uczniami, co mają przynieść, zorganizuj miejsce lekcji – wszystko w oparciu o scenariusz lekcji.  Włącz uczniom prezentację i realizuj lekcję. 

DUDKI ŁADNIE GRAJUM

STARE POLSKIE ZWYCZAJE

MOŻNA GODAĆ I ŻEGOTAĆ

ZABAWY PRADZIADKÓW

OD ZIARENKA DO BOCHENKA

JAK SIĘ ŻYŁO 100 LAT TEMU

KONTAKT

Stowarzyszenie Bukówczan MANU
Zofia Dragan
tel. 605 646 262
zofia_dragan@o2.pl